trang chủ tin tức xe Làm thế nào để lấy lại xe chưa có biển số khi bị CSGT tạm giữ phương tiện?

Làm thế nào để lấy lại xe chưa có biển số khi bị CSGT tạm giữ phương tiện?

Có khá nhiều người điều khiển xe khi chưa có biển số để tham gia giao thông và bị CSGT tạm giữ, vậy phải làm gì trong trường hợp này?

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định 4 trường hợp phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra, bao gồm: Đăng ký lần đầu, đăng ký sang tên, cải tạo, thay đổi màu sơn.

Trường hợp xe đăng ký lần đầu thì phải mang xe đến cơ quan công an để thực hiện thủ tục đăng ký. Nếu chưa có xe, thì có thể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tạm thời bằng cách đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe mà không cần mang xe đến kiểm tra. Hoặc có thể đăng ký tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm bản điện tử.

Xe chưa có biển số bị CSGT tạm giữ thì sau khi đăng ký thành công Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời thì mang giấy tờ xe đến cơ quan công an - nơi tạm giữ phương tiện để nộp phạt và nhận lại xe theo đúng quy định. (Ảnh: VOV)

Xe chưa có biển số bị CSGT tạm giữ thì sau khi đăng ký thành công Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời thì mang giấy tờ xe đến cơ quan công an - nơi tạm giữ phương tiện để nộp phạt và nhận lại xe theo đúng quy định. (Ảnh: VOV)

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 58/2020/TT-BCA, hồ sơ đăng ký xe tạm thời trong trường hợp đến đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe bao gồm:

- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 1 đính kèm Thông tư này.

- Bản sao hóa đơn bán hàng theo quy định hoặc phiếu xuất kho.

Hoặc theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BCA, chủ xe thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký xe tạm thời bản điện tử theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công.

Bước 2: Kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01B/58), ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra thông tin nguồn gốc phương tiện và gửi các tài liệu đính kèm (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền người kê khai làm thủ tục đăng ký tạm thời).

Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời.

Bước 4: Nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử (theo mẫu số 05A/58).

Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời sẽ có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Sau khi đăng ký thành công Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời thì mang giấy tờ xe đến cơ quan công an - nơi tạm giữ phương tiện để nộp phạt và nhận lại xe theo đúng quy định. Sau đó, có thể thực hiện đăng ký đăng ký xe và cấp biển số theo thủ tục thông thường.

(Nguồn: https://vtc.vn/lam-gi-khi-xe-chua-co-bien-so-bi-csgt-tam-giu-ar842582.html#google_vignette)